English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 70

Hoạt động năm 2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Chương trình công tác và Chương trình giám sát năm 2023, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định trong các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri và một số hoạt động khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X

Tham gia công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân: tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 05 kỳ họp HĐND tỉnh, tích cực đôn đốc các cơ quan có liên quan gửi báo cáo, dự thảo Nghị quyết và tài liệu có liên quan, đảm bảo đúng tiến độ, tạo điều kiện để hoạt động thẩm tra thực hiện đúng quy định.

Về hoạt động thẩm tra: tổ chức 03 cuộc họp thẩm tra 16 báo cáo của UBND tỉnh và các ngành tư pháp, 13 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình các kỳ họp trong năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và cả năm 2023; báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác giải quyết nại, tố cáo, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và cả năm 2023; báo cáo công tác 06 tháng đầu năm và cả năm 2023 của UBND, TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh và các dự thảo Nghị quyết về: bãi bỏ Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Trà Vinh quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; quy định mức chi hỗ trợ đối với người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; quy định việc xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,...
Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, 8, 9 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước thuộc lĩnh vực pháp chế báo cáo Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Báo cáo số 199/BC-HĐND ngày 06/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của kỳ họp thứ 7, 8, 9, 10 - HĐND tỉnh khóa X theo lĩnh vực. Thẩm tra và ban hành công văn tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối 17 văn bản của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.
Về hoạt động giám sát: tổ chức 03 đợt giám sát về việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện thuộc lĩnh vực pháp chế; công tác xét xử, giải quyết án của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế viên chức ngành giáo dục và tuyển học sinh; 01 đợt khảo sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022, qua đó, Ban Pháp chế có 51 kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị nâng cao công tác quản lý và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực liên quan; tham gia Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tình hình kết quả hoạt động của HĐND huyện - thị xã - thành phố trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND huyện Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú và dự hội nghị, các cuộc, phiên họp của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức,... Lãnh đạo Ban tham gia thành viên Ban Chỉ đạo soạn thảo, Tổ Giúp việc soạn thảo, hoàn thành quyển Kỷ yếu HĐND tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 05/2023; tham dự các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, tập huấn các vấn đề có liên quan do các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức; dự các cuộc họp báo tuần, phiên họp thường kỳ tháng của Thường trực HĐND tỉnh và các hoạt động khác do các cơ quan, đơn vị mời dự về các vấn đề có liên quan.

Ông Lê Văn Thống - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thành viên Ban Pháp chế tham gia
 phát biểu ý kiến tại kỳ họp HĐND tỉnh

Chương trình công tác năm 2024, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số công việc sau: tham gia công tác chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2024; thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; thẩm tra báo cáo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh về lĩnh vực pháp chế báo cáo Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; giám sát chuyên đề việc bố trí chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; tình hình thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; tham mưu, phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban.

N.T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 87
  • Trong tuần: 216
  • Tất cả: 49,271,110

Chung nhan Tin Nhiem Mang