NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Tổng số: 443
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
47/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (47/NQ-HĐND) Tải về
46/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024 (46/NQ-HĐND) Tải về
45/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách; phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024 (45/NQ-HĐND) Tải về
44/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2023 (44/NQ-HĐND) Tải về
43/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 (43/NQ-HĐND) Tải về
42/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (42/NQ-HĐND) Tải về
41/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (41/NQ-HĐND) Tải về
40/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu (40/NQ-HĐND) Tải về
29/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 của Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh (29/2023/NQ-HĐND) Tải về
28/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (28/2023/NQ-HĐND) Tải về
12345678910...