English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

 
 

 1. Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Hẳn

 - Giới tính: Nam

 - Sinh ngày: 12/10/1970

  - Nơi sinh: Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

 - Quê quán: Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

 - Dân tộc:  Kinh

 - Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 02/3/1995

 - Ngày chính thức: 02/3/1996

 - Khen thưởng: Bằng khen của Bộ, ngành; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Huân chương lao động hạng III.

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chỉ đạo chung các dự án đầu tư trên địa bàn.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính; tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, xây dựng chính quyền; công tác nội chính; công tác tiếp công dân; tư pháp, thi hành án dân sự; địa giới hành chính; những vấn đề chung về công tác dân tộc, tôn giáo; công tác thi đua, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác dân vận chính quyền.

- Tài chính và ngân hàng.

- Quốc phòng, an ninh; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực.

- Giữ mối liên hệ với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thanh tra, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Cục Thuế, Kho bạc, Ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân, Quỹ Đầu tư phát triển; Hội Luật gia và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh; huyện Cầu Kè, huyện Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh.

Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án SME và AMD; Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử; Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.


2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Trung Hoàng

 - Giới tính: Nam

 - Sinh ngày: 13/01/1965

 - Nơi sinh: Xã Xuân Lộc, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

 - Quê quán: Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

 - Dân tộc: Kinh

 - Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/10/1991

 - Ngày chính thức: 26/10/1992

 - Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành

 - SĐT: 0913.962.969

 - Email: nthoang@travinh.gov.vn

 Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, phát triển điện, giao thông vận tải, an toàn giao thông, quản lý thị trường, xây dựng cơ bản; quy hoạch đô thị và nông thôn; phát triển nhà ở, khu dân cư, thoát nước, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Nông - Lâm - Ngư nghiêp; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối liên hệ với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Ban Quản lý dự án chuyên ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Quản lý thị trường; Điện lực; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh; Hội Thủy sản và Làm vườn; huyện Châu Thành và huyện Càng Long.

Trực tiếp theo dõi việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn sự nghiệp của các sở, ngành trực tiếp phụ trách.

Trực tiếp làm chủ tịch hội đồng, trưởng các ban thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 
 

 3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Lê Thanh Bình

 - Giới tính: Nam.

 - Sinh năm: 1969

 - Quê quán: xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Đại học Kinh tế Thủy sản

 Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục, đào tạo; y tế; lao động, thương binh và xã hội; báo chí, phát thanh, truyền hình.

- Tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền; công tác nội chính; tư pháp, thi hành án dân sự; công tác dân vận chính quyền.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và các chương trình mục tiêu khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Xử lý các vấn đề thường xuyên về công tác dân tộc, tôn giáo.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các công trình, dự án thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối liên hệ với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Tỉnh đoàn.

Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Đại học Trà Vinh; Hội Chữ thập đỏ,  Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Đông y - Châm cứu, Hội Khuyến học, Hội Nhà báo, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi; thị xã Duyên Hải và huyện Cầu Ngang.

Trực tiếp theo dõi việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn sự nghiệp của các sở, ngành trực tiếp phụ trách.

Làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; Trưởng Ban Điều hành Quỹ an sinh xã hội tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Nguyễn Quỳnh Thiện

 - Giới tính: Nam.

 - Sinh năm: 1970

 - Quê quán: xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

 - Trình độ chuyên môn: cử nhân Ngoại ngữ (tiếng Anh), cử nhân Quản trị Kinh doanh, thạc sĩ Kinh tế học.

 Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Đổi mới và phát triển doanh nghiệp; xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chính quyền điện tử; kế hoạch và đầu tư; khoa học và công nghệ; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; xác định giá đất cụ thể; kinh tế tập thể, hợp tác xã; kinh tế đối ngoại và hợp tác kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành bạn; ngoại vụ.

- Xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và Khu Kinh tế Định An.

- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các công trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối liên hệ với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, Hiệp hội doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh; huyện Duyên Hải và huyện Trà Cú.

Trực tiếp theo dõi việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn sự nghiệp của các sở, ngành trực tiếp phụ trách.

Trực tiếp làm chủ tịch hội đồng, trưởng các ban thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

CÁC CƠ QUAN THUỘC UBND TỈNH
UBND CÁC HUYỆN, THỊ, TP
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Chung nhan Tin Nhiem Mang