English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 66

Hoạt động năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Năm 2023, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng và thực hiện hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đảm bảo phù hợp yêu cầu thực tế đặt ra; tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách; thực hiện tốt công tác giữ mối liên hệ và phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện và cơ sở.
 

Ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X  

Về công tác chuẩn bị kỳ họp và tham gia, phối hợp: tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và tổ chức thành công 05 kỳ họp HĐND tỉnh; HĐND tỉnh thông qua 88 Nghị quyết thuộc thẩm quyền (trong đó có 13 Nghị quyết có liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội); diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh; soạn thảo Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023; cho ý kiến 73 văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến giữa 02 kỳ họp; thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, chùa Khmer, cán bộ hưu trên địa bàn tỉnh nhân các ngày lễ, tết trong năm 2023; tiếp các Đoàn khách đến thăm, chúc tết Thường trực HĐND tỉnh; tham gia tiếp và làm việc Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điện Biên, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Sơn La đến trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND tại tỉnh Trà Vinh.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2023 tại UBND xã Hiệp Mỹ Tây (huyện Cầu Ngang)

Về công tác giám sát, khảo sát: giám sát 02 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, qua giám sát, văn bản được ban hành đúng quy định. Tổ chức 02 đợt giám sát chuyên đề đối với 07 địa phương, đơn vị về các nội dung: việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2023; việc triển khai tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2023, qua giám sát có 52 kiến nghị đối với các đơn vị chịu sự giám sát và các đơn vị có liên quan. Giám sát 16 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện; qua giám sát, nhìn chung các nghị quyết được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật. Tham gia 22 đợt kiểm tra, giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Ban Thanh tra nhân dân của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đại biểu Kiên Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh,
Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc họp thẩm tra của Ban

Về công tác thẩm tra và xây dựng dự thảo Nghị quyết: thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã thẩm tra 07 báo cáo của UBND tỉnh và 16 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy trình luật định; xem xét và đề xuất Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với nội dung 14 văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến đảm bảo theo yêu cầu; thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Trà Vinh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X.
Thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, thứ 9 và các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước, báo cáo đến Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Kết quả, đến nay, lĩnh vực văn hóa - xã hội có 28/32 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải trình thỏa đáng, còn 04/32 ý kiến, kiến nghị của cử tri đề xuất tiếp tục theo dõi thực hiện.

Đại biểu Trịnh Thị Phương - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh,
Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn tại kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa X

Một số hoạt động khác: các thành viên Ban dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh; dự các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2023 và thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định. Lãnh đạo Ban thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND huyện Càng Long, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải; dự các hội nghị, cuộc họp do Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức; Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố tại thị xã Duyên Hải và huyện Cầu Kè; kỳ họp HĐND một số huyện, xã; các cuộc họp của Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương tổ chức về các vấn đề có liên quan.
Năm 2024, Ban tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 31/7/2023 về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Trà Vinh; tham gia cùng Thường trực, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; tập trung thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa X; theo dõi, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND cấp huyện; tổ chức giám sát chuyên đề việc đầu tư, hiệu quả sử dụng trang thiết bị và tình hình hoạt động của Trạm truyền thanh xã, việc chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; tham mưu Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tham gia Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định; thường xuyên việc giữ mối liên hệ phối hợp công tác với Thường trực HĐND cấp huyện theo phân công; tham dự các kỳ họp HĐND cấp huyện, cấp xã và các công việc thường xuyên khác theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 78
  • Trong tuần: 207
  • Tất cả: 49,271,101

Chung nhan Tin Nhiem Mang