English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 588

Hoạt động năm 2023 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Quy chế hoạt động, Chương trình công tác và Chương trình giám sát năm 2023, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra; tiếp xúc cử tri theo luật định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bà Nguyễn Thúy Kiểu - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra
thuộc lĩnh vực dân tộc tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X

Tham gia công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân: tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thành công 05 kỳ họp HĐND tỉnh khóa X.
Về hoạt động thẩm tra: thẩm tra 04 báo cáo của UBND tỉnh, 01 dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về lĩnh vực dân tộc trình tại 02 kỳ họp HĐND tỉnh; thẩm tra 02 đợt về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước trước và việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc.
Về hoạt động giám sát: tổ chức 02 đợt giám sát, 01 đợt khảo sát tại 11 đơn vị, địa phương về tình hình hoạt động và việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú; việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025; việc tổ chức thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề tình hình hoạt động và việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS huyện Càng Long; rà soát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát năm 2022, 2023 thuộc lĩnh vực dân tộc. Tham gia 21 đợt kiểm tra giám sát, khảo sát của Tỉnh ủy, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Ban Thanh tra nhân dân của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tại 59 đơn vị, địa phương về một số vấn đề có liên quan; tham gia Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tình hình kết quả hoạt động của HĐND huyện - thị xã - thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc
tại UBND huyện Duyên Hải

Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Trà Cú và dự hội nghị, các cuộc, phiên họp của Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức,...
Ngoài ra, tham gia các hoạt động và thăm, tặng quà một số chùa Khmer, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí nhân dịp lễ, tết trong năm 2023 trên địa bàn huyện Càng Long, Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang; tiếp các Đoàn khách đến thăm, chúc tết Thường trực HĐND tỉnh; tiếp và làm việc Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điện Biên, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Sơn La đến trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND tại tỉnh Trà Vinh.
Tổ chức họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết năm 2023, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 và năm 2024 của Ban. Đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2024. Tham gia soạn thảo Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023; dự họp báo tuần, phiên họp, Hội nghị do của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức và tham gia cho ý kiến 73 văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh. Tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh thăm, tặng quà một số chùa Khmer, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí nhân dịp lễ, tết trong năm 2023; tiếp và làm việc Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điện Biên, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Sơn La đến trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND tại tỉnh Trà Vinh; tham gia cùng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND tại tỉnh Hà Giang, Cao Bằng.

Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc
tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS - THPT huyện Trà Cú

Chương trình công tác năm 2024, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số công việc sau: tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh khóa X; thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh, các văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, rà soát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề thuộc lĩnh vực dân tộc; triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2024. Tổ chức họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác năm 2024; dự các cuộc họp, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh tham gia cho ý kiến một số nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; tiếp tục giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND huyện Cầu Ngang, Châu Thành và Trà Cú và thực hiện một số công tác thường xuyên, đột xuất khác về các vấn đề có liên quan.

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 284
  • Tất cả: 49,271,178

Chung nhan Tin Nhiem Mang