English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 590

Hoạt động năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Chương trình công tác và Chương trình giám sát năm 2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách; tham gia tổ chức kỳ họp, tiếp xúc cử tri; giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND cấp huyện theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bà Thân Thị Ngọc Kiểu – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra
thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X

Công tác tham gia chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh: Tham dự các cuộc họp do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chủ trì; phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, các Sở, ngành tỉnh trao đổi, thống nhất nội dung và các công việc cần thiết phục vụ kỳ họp; tham gia cùng Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thành công 05 kỳ họp thứ 8, thứ 9, thứ 10, thứ 11, thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Lãnh đạo và các Ủy viên Ban tham dự khá đầy đủ kỳ họp HĐND tỉnh.
Công tác giám sát, khảo sát: Tham mưu Đoàn giám sát số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Quyết định, Kế hoạch, đề cương giám sát và giám sát, báo cáo kết quả giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2022; tiến hành khảo sát tại một số công trình, dự án phục vụ Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh. Tham mưu Đoàn giám sát của HĐND tỉnh năm 2024 ban hành Kế hoạch chi tiết kèm đề cương báo cáo và Quyết định về việc tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Quyết định, Kế hoạch, đề cương giám sát và báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ tháng 01/2022 đến tháng 3/2023; công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2022; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; tiến hành khảo sát tại một số địa phương, đơn vị để phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Tiến hành khảo sát tình hình và hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn huyện Càng Long, huyện Châu Thành; giám sát và báo cáo kết quả giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Càng Long, UBND huyện Châu Thành. 

Bà Thân Thị Ngọc Kiểu - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát số 2 HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Cầu Kè

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu - chi ngân sách năm 2023 và các kiến nghị của Kiểm toán, thanh tra tại Cục thuế và Sở Tài chính. Tiến hành 02 đợt giám sát việc ban hành Nghị quyết tại các kỳ họp trong năm 2023 của HĐND cấp huyện theo lĩnh vực phụ; tham gia Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành kiểm tra về tình hình kết quả hoạt động của HĐND huyện - thị xã - thành phố trên địa bàn tỉnh tại Thường trực HĐND huyện Tiểu Cần, Trà Cú, Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh. Ngoài ra, lãnh đạo Ban tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND tỉnh về các vấn đề có liên quan khi được mời.
  

Ông Trương Văn Toàn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X

Công tác thẩm tra: Tiến hành thẩm tra và tổ chức 05 cuộc họp thẩm tra 10 báo cáo của UBND tỉnh và 52 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách; thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; qua đó, Ban đã thẩm tra các Nghị quyết, báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh. Thẩm tra và đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến 35 văn bản của UBND tỉnh gửi xin ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách.
Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân: Lãnh đạo và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện 04 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh khóa X theo địa bàn ứng cử để thông tin đến cử tri về chương trình, kết quả kỳ họp, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện việc tiếp công dân và báo cáo theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.
Các hoạt động khác: Tham gia đầy đủ các cuộc hội nghị, hội thảo,… do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban HĐND, UBND, các sở ngành tỉnh, huyện - thị xã - thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan. Thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Năm 2024, Ban Kinh tế - Ngân sách tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt công tác tổ chức các kỳ họp; thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết do HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phân công. Giám sát chuyên đề tình hình phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2024 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra. Thẩm tra các văn bản giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực kinh tế - ngân sách theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Lãnh đạo và các Ủy viên Ban tham gia đầy đủ việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X; tiếp tục thực hiện việc tiếp công dân theo Kế hoạch số 197/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. Thành viên Ban tham gia các hoạt động của Tổ đại biểu HDND tỉnh; lãnh đạo Ban thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND cấp huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

T.V. Toàn

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 100
  • Trong tuần: 229
  • Tất cả: 49,271,123

Chung nhan Tin Nhiem Mang