English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 54

Tập trung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn vừa ký ban hành Công văn số 5712/UBND-NC chỉ đạo nâng cao chất lượng kiểm tra công vụ năm 2024 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Kiểm tra công vụ làm việc tại Trạm y tế xã Tập Sơn, huyện Trà Cú

 Theo nội dung Công văn, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc, triển khai thực hiện đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, việc nhận thức và ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao, dẫn đến còn vụ việc chất lượng tham mưu chưa đạt yêu cầu, chậm trễ, không đầy đủ theo nhiệm vụ được giao, đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách nhiệm…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ từ năm 2024 và những năm tiếp theo, trong kiểm tra công vụ ngoài các nội dung kiểm tra như hàng năm, Đoàn Kiểm tra công vụ cần chủ động, tăng cường, tập trung kiểm tra sâu, cụ thể việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra (công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian xử lý công việc (từ tiếp nhận, xử lý và tham mưu,…), chất lượng công việc được giao theo phân công của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền,…).

 Đồng thời kiểm tra việc chủ động trong tham mưu UBND tỉnh các nội dung có liên quan do Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách, quản lý (văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật,…), kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ cụ thể trên từng lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ trên cơ sở kết quả kiểm tra, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý những hạn chế; tổng hợp, đề xuất để đánh giá chất lượng cán bộ cuối năm và làm cơ sở để xem xét quy hoạch cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra công vụ thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

                                                                               Trần Kim Luyến

 

 

                                                                                                         

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 196
  • Tất cả: 49,271,090

Chung nhan Tin Nhiem Mang