English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1524

Năm 2024, Trà Vinh dự kiến tinh giản biên chế 157 công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã

Ngày 5/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2024.

  Công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công TP Trà Vinh

Theo đó, dự kiến năm 2024, Trà Vinh sẽ thực hiện tinh giản biên chế đối với 157 công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, cán bộ, công chức 7 người; viên chức 141 người và cán bộ, công chức cấp xã 9 người.

Việc thực hiện tinh giản biên chế phải đúng đối tượng, điều kiện; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và theo quy định của pháp luật; bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ theo quy định của pháp luật; bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước,…

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc rà soát, thẩm định đối tượng tinh giản biên chế thuộc phạm vi quản lý; lập hồ sơ, danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế theo quy định; thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng; chịu trách nhiệm về đối tượng, điều kiện tinh giản biên chế thuộc phạm vi quản lý.

Sở Nội vụ thẩm định việc tính toán kinh phí chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn các vướng mắc liên quan đến kinh phí chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế; tổng hợp, quyết toán kinh phí tinh giản biên chế theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện thu bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội đối với đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định; hướng dẫn Bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát chốt thời gian đóng bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội đối với đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Ngân Linh

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 53
  • Trong tuần: 182
  • Tất cả: 49,271,076

Chung nhan Tin Nhiem Mang