English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2953

Phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản liên quan theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và cán bộ, công chức theo dõi thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được Phó Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành quán triệt, phổ biến nội dung chính, trọng tâm của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở như: sự cần thiết ban hành Luật; mục đích, quan điểm xây dựng Luật; những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật…

Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 13/11/2022, có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2023, gồm có 6 chương, 91 điều, quy định nội dung, cách thức thực hiện, quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Luật quy định mọi công dân thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi mình cư trú; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị nơi mình công tác; công dân là người lao động thực hiện dân chủ tại tổ chức có sử dụng lao động nơi mình có giao kết hợp đồng lao động.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt các chuyên đề: Nội dung cơ bản của Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Việc phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản liên quan là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ các quyền dân chủ cho nhân dân, tạo dựng niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, trang bị kiến thức giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội nắm vững nội dung cơ bản, mục tiêu, quan điểm trong việc xây dựng và ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Quốc hội khóa XV. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân.

Ngân Linh

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 126
  • Trong tuần: 255
  • Tất cả: 49,271,149

Chung nhan Tin Nhiem Mang