English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 133
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
367/BC-UBND 13/12/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024 Tải về
345/BC-UBND 07/12/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12/2023 Tải về
309/BC-UBND 10/11/2023 Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 10, một số công tác trọng tâm tháng 11 năm 2023 Tải về
276/BC-UBND 04/10/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2023 Tải về
244/BC-UBND 05/09/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2023 Tải về
210//BC-UBND 02/08/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2023 Tải về
189/BC-UBND 17/07/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Tải về
170/BC-UBND 29/06/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Tải về
142/BC-UBND 09/06/2023 Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 5, một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2023 Tải về
110/BC-UBND 10/05/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2023 Tải về
83/BC-UBND 10/03/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, một số công tác trọng tâm quý II/2023 Tải về
49/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 20212 - 2030 Tải về
50/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
51/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
52/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 Tải về
48/BC-UBND 06/03/2023 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 03/ 2023 Tải về
40/BC-UBND 28/02/2023 Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 Tải về
31/BC-UBND 08/02/2023 Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải về
26/BC-UBND 06/02/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2023. Tải về
27/BC-UBND 06/02/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đến tháng 01/2023 Tải về
1234567

Chung nhan Tin Nhiem Mang