English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

DANH MỤC THÔNG TIN PHẢI CÔNG KHAI

 STT

 DANH MỤC THÔNG TIN 

 1  Văn bản quy phạm pháp luật
 2  Văn bản chỉ đạo điều hành
 3 Các quyết định công bố mới, bãi bỏ, sửa đổi thủ tục hành chính
 4  Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước
 5  Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách
6  Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến nhân dân
7  Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội
 8  Thông tin về dự án đầu tư
9  Chính sách thu hút đầu tư
 10  Thông tin đấu thầu
 11  Thông tin doanh nghiệp, nhà đầu tư
 12  Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức và đơn vị trực thuộc
 13  Công khai ngân sách
 14  Thông tin báo cáo thống kê
 15  Thông tin tuyển dụng
 16  Thông tin về chương trình, đề tài khoa học
 17  Lịch tiếp công dân
 18  Lịch công tác của lãnh đạo tỉnh
 19  Danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí
20 Xử lý phản hồi các kiến nghị của tổ chức, cá nhân

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 142
  • Trong tuần: 271
  • Tất cả: 49,271,165

Chung nhan Tin Nhiem Mang